Valhall

Odin, Tor og Loke samles på Valhall før Ragnarock den 1/11 2020.

Samling på Valhall.

Da er det igjen tiden for at Odin, Tor og Loke skal spre eder og galle ut over salen, men det blir uten meg. Hugin og Munin har foret Odin med mye god informasjon om alt som skjer i drosjebransjen.


Jeg ser ingen hensikt i å møte opp til ett årsmøte, som ikke ser ut til å ha fått med seg at drosjebransjen kan stå foran store forandringer i de kommende årene. I mange år har bransjen kunnet nyte Særimne for seg selv, men det blir det nå slutt på. Nå kan hvem som helst spise av Særimne.

 

Det har kommet inn 19 ulike forslag, men bare ett av forslagene tar litt tak i de mulighetene som ligger i den nye loven. Det er spørsmålet om utleie av løyver etter 1. november. Det kan bli stuerent etter den 1. november.


Men det er ett stort spørsmål om hvordan bransjen vil utvikle seg og hvordan Oslo Taxi skal organiseres fremover. Drosjesentralene står nå mye friere til å organisere seg selv.

 

Det er nå mange løyvehavere som holder på løyvene sine for å se hva som skjer i Oslo Taxi. Det er jo nok også de som har levert inn løyvet som nå har tatt ut løyve igjen, i på vente hva som skjer i Oslo Taxi etter 1.november 2020.


Det blir da flere spørsmål som må stilles.

Bør Oslo Taxi gjøres om til ett AS som gjør at løyve/aksje blir mer verdifullt?


Hvor mange løyver kan eller skal det være i Oslo Taxi?


Skal vi ha færre og mer effektive løyver som gjør det lønnsomt å leie ut, eller skal vi ha mange løyver som gjør at bilene kun kan noen timer per dag?


Om jeg vil leie ut løyvet og ha det som ekstra inntekt, må jo det være mulig for den som drifter løyvet, ha mulighet til å drifte løyvet minst 20 timer per døgn. Ingen reder vil betale for ett løyve med bare en sjåfør og dårlig inntjening.


Kan og skal det være mulig at en person skal få ha ett løyve til han eller hun «faller fra»?


Kan familiemedlemmer ta over løyvet i Oslo Taxi og videreføre det? Tilbake til «enkeløyver»?


Kan og skal vi drosjeeierne få leie ut løyvene så lenge vi ønsker?


Det stilles ikke lenger krav til å ha det som heltidsjobb. Skal det være mulig å ha en annen jobb og leie ut løyvet sitt til en faller fra?  


Hvem skal så drifte løyvene? Oslo Taxi? Redere? Noen utenfra?


Kan noen redere få ha egne løyver? Det vil jo underminere utleie av løyver.


Hvor smart er det at en 7-8 større eller mindre rederier driver drosjene i Oslo Taxi? Burde det snart ikke være på tide at bilene i Oslo Taxi drives på enhetlig og effektiv måte?


Burde ikke sentralen hvilken biler som er mest økonomisk og praktisk i driften? Ha en felles flåte?


Skal/kan det bli slik at noen få redere har store flåter og mer eller mindre driver Oslo Taxi?

 

Oslo Taxi bør gjøre de endringene som trengs for fremtiden og da må en begynne med å gjøre det om til ett aksjeselskap. I ett aksjeselskap har en muligheter til å lage gode og sterke vedtekter som sikrer konsernet og eierne mot endringer som flertallet ikke ønsker.

 

 

Fysiske personer som oppfyller følgende vilkår har rett til å bli medlem i OTSA:

  1. Har gyldig drosjeløyve tilknyttet Oslo Taxi AS
  2. Har betalt andelsinnskudd
  3. Ikke har eierinteresse i eller driver virksomhet i konkurranse med OTSA
  4. Har ikke vært tilknyttet annen drosjesentral i Oslo/Akershus de siste 5 år som eier eller sjåfør