Uber og sosial dumping

Uber, Norges Taxiforbund og sosial dumping.

Uber

Norges Taxiforbund har gått ut mot Uber og beskyldt de for sosial dumping. Har drosjebransjen vært så mye bedre selv? Hvorfor har drosjebransjen – særlig i byene – gått fra vondt til verre. Hvorfor kan sjåfører som kjører for Uber og Lyft i California kanskje bli garantert enn viss minstelønn etter den nye loven AB5, mens ansatte drosjesjåfører i Oslo kan risikere å tjene 100 kroner i timen og knapt det?

 

Det har hele tiden vært en større eller mindre motsetning mellom ansatte drosjesjåfører og løyvehavere.

 

Sjåførene streiket i 1912,1919, 1929, 1935 og 1937. De klarte å heve akkorden fra 10% av innkjørt til 25% av innkjørt. I dag ligger minstesats på 41,8%. I 1929 krevde de en fast lønn per uke pluss akkordbetaling.

 

I 2019 har fortsatt ikke ansatte drosjesjåfører en minstelønn – som nok den eneste yrkesgruppen i Norge?

 

Mangelen på en minstelønn har ført til ulike uheldige sider.

 

Det har ført til en elendig effektivitet i bransjen. I Oslo ligger vel effektiviteten på rundt 35%. Løyvehavere kan la bilene gå døgnet rundt siden de ikke trenger å betale de ansatte sjåførene noe annet enn 45% av det de kjører inn. Kjører sjåføren inn null kroner betyr det null kroner i lønn. Hvilke andre arbeidsgivere og bransjer i Norge får lov til det?

 

Det er flere grunner til at drosjebransjen har utviklet seg i feil retning – og drosjebransjen er ikke den eneste bransjen i dette kappløpet mot bunnen. Det er politiske grunner, samfunnsutviklingen og bransjene selv som må ta skylden.

 

Innen drosjebransjen har det viktigste vært at drosjebilene går – helst døgnet rundt. Etter hvert som inntjeningen har sunket har også sjåførene flyktet fra bransjen. Jeg kjenner mange som særlig har gått over i vekterbransjen eller blitt sjåfører på busser, varebiler etc. De sjåførene som rekrutteres nå kommer gjerne fra Nav og er stort sett innvandrere som har vanskelig for å få andre jobber. Drosjebransjen er på vei til å bli en bransje uten etniske nordmenn. Hvor heldig er det for integreringen?

Her må jeg bare understreke at forfatter har svært lite til overs til forretningsstrategien til firmaer som Uber, Lyft, Amazon etc. Flere norske firmaer har også en svært tvilsom forretningspraksis innen transportbransjen.