TT og skolekjøring i minus.

TT og skolekjøring i minus.

TT og skolekjøring blir stadig mer upopulært hos mange sjåfører i Oslo Taxi og det er det mange grunner til.

 

Drosjesentralene får en bestemt sum for hver TT-tur. Oslo Taxi har valgt en praksis der inntektene på TT kjøring skal fordeles mellom korte og lange turer. De korte turene skal subsidiere de lange turene.

 

I alle de 31 år som jeg har kjørt i Oslo Taxi, så har TT kjøringen stort sett gått i «minus». Vi har betalt tilbake en viss prosent av innkjørt beløp. Denne prosentdelen har variert og er nå irriterende høy.

 

I sammenheng med en lav minstepris i Oslo Taxi, har dette ført til dårligere inntjening og siling av TT- og skolekjøring hos sjåførene. Det er ikke uvanlig at sjåfører spør om det er en TT- kjøring. Jeg fikk også ett turtilbud der det stod at det var en mulig TT tur? Hvorfor det? Det var ellers vår gode og hyggelige kunde Kate.


Oslo Taxi burde sammen med Oslo kommune se på hvor hensiktsmessig det fungerer. 


Noen kunder bruker knapt sine klipp, mens andre kjører for mange tusen kroner. Vi har også mange sjåfører som utnytter dette grovt og har mange faste kunder som de kjører på kryss og tvers av byen.

Mens mange av oss har slitt siden midten av mars, er det sjåfører som kjører inn det samme som de gjorde før covid 19. Som sjåfør av mange "poseturer" synes jeg det er urettferdig at jeg må dekke alle de som utnytter systemet. 


Oslo Taxi burde kanskje se på en ordning der det er en gradvis økning av tilbakebetaling jo dyrere turen blir og kanskje med en fast makspris? Det hører ikke hjemme med priser på høytid som nærmer seg 1000 kr for en tur i Oslo. 

 

Spørreundersøkelse. Den viser ikke hvem som har svart.