Taxioverenskomsten 2020

Taxioverenskomsten 2020. Museskritt mot garantiordning.

Fellesforbundet: 

"Vi er skuffet over at motparten ikke ville gå med på vårt krav om en garantilønn i overenskomsten under dette oppgjøret."


Når Norges Taxiforbund går imot en garantiordning for lønn til ansatte sjåfører - bør ikke Fellesforbundet bli overrasket. Dette har vært forbundets politikk i alle år.


Jeg ser ingen løsning med utgangspunkt i dagens Yrkestransportlov og den nye loven etter 1.november 2020.


Den eneste måten å løse dette på, er er ett politisk vedtak som henter inn elementer fra kabotasje-problematikken – siden den nye loven kan åpne for en sterkere lønnsdumping i transportbransjen.


Når ansatte sjåfører på drosjer opp til 16 passasjerplasser, kan lønnes etter provisjon, kan det føre til lave lønninger. Det blir da vanskelig for seriøse aktører når prisene dumpes.   


Hadde myndighetene hatt ett sterkere fokus på blant annet arbeidstid, ville det bli mye vanskeligere å skaffe arbeidskraft, siden det er umulig å ha en brukbar lønn på 8 timer.