Gamle forslag

Gamle forslag om taxi apper.

Gjennom årene har jeg lekt med ulike ideer om taxi. Her er noe fra 2013 og 2014 i forbindelse med miljøkomiteen.


Ett av problemene i Oslo Taxi er jo at forslag forsvinner ut i det store intet. Til årsmøtet i 2005 kom jeg og flere andre med mange forslag. På årsmøtet ble det vedtatt å sende nesten alle forslag til styret. Gjett hva som skjedde med forslagene. Ingenting. "Tatt til orientering".