Splittelse av Oslo Taxi.

Ny kvalitets-drosjesentral?

Det er mye positivt med Oslo Taxi, men organiseringen gjør at Oslo Taxi vil få problemer med å omstille seg til en ny yrkestransportlov og mer konkurranse fra kjente og ukjente konkurrenter. Det letteste i en slik situasjon kan være å starte en nye sentral tilpasset 2020-årene og med elektriske biler.

 

Jeg ønsker først og fremst en kvalitets-drosjesentral. Oslo Taxi har ikke den kvaliteten jeg ønsker. Skal du få en kvalitetsdrosjesentral må du starte med det viktigste – drosjesjåførene. Den enkleste måten på å senke kvaliteten, er å gå til Nav og få sjåfører som Nav ikke får ut i andre jobber. Da er selskapet garantert dårlig kvalitet og stor gjennomtrekk av sjåfører. Nå, høsten 2019, kommer det krav om å senke språk-kunnskaper blant nye sjåfører. Hvor smart er det? Som kjent kan ikke løyvehavere språk-testes på grunn av ansiennitetsprinsippet.  


Det er jo garantert at det kommer aktører med konsepter basert på delvis betalt arbeidskraft fra Nav. Det er alltids noen smartinger i dress som klarer å lure investorer inn i sine konsepter.  

 

Oppretter du derimot en drosjesentral der sjåførene eier sentralen og har interesse av å ha en best mulig omsetning for alle involverte – kan du få en kvalitets-drosjesentral. Dagens forfall i Oslo Taxi skyldes ansiennitetsprinsippet og løyvehavere som ikke kjører på sitt eget løyve. 

 

I dag konkurrerer eiere mot hverandre i Oslo Taxi og eiere lar bilene gå 24/7 selv om de ikke tjener penger. Dette kan gå så lenge løyvehavere ikke trenger å betale sine sjåfører minstelønn.