Profilering.

Profilering av biler.

Historie fra OSL for noen år siden.

Det stod flere Oslo Taxi under taket på OSL. En mann kommer gående bakover rekken av Oslo Taxi biler med ett papir i hånden som han ser på. Han setter seg så inn i en Oslo Taxi. Sjåføren er nysgjerrig på hvorfor han velger denne bilen.


Det viser seg å være en tysker som var på reise og han hadde skrevet ut logoen til Oslo Taxi siden arbeidsgiveren hadde sagt at han kun skulle ta Oslo Taxi. Tyskeren hadde skrevet ut den nye logoen til Oslo Taxi og ikke den gamle.


Vil du risikere å bli forbigått fordi du ikke har en korrekt uniformert bil?

Wikipedia:

 - En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en organisasjon eller gruppe.


- De kan inngi respekt, både i form av tillit, trygghet og beundring, men også underdanighet og frykt, både hos brukere og omgivelser.


På 1990-tallet hadde vi drosjesjåførene en forholdsvis stor tilli siden beboerne i Oslo visste at det å ta drosjelappen ikke var lett. Hvordan er den tilliten i dag?


Ved at vi kjører rundt i korrekt uniform og korrekt profilerte biler, kan vi skape tillit og respekt. 


Ett av problemene i dag, er jo alle de sære kranglete drosjeeierne med null selvkritikk, som nekter å innordne seg. Oslo Taxi burde hatt strengere vedteker slik at sentralen lettere ble kvitt alle de som ødelegger image til Oslo Taxi.


Oslo Taxi burde også mye sterkere bestemme biltyper slik at sentralen slipper gamle biler.    


Selv har jeg kjøpt hvite biler siden 2010 siden det var ønsket av Oslo Taxi. Jeg bryr meg fint lite om farger, felger, biler et cetera.