Oslo Taxi drift.

Bedre effektivitet på drosjene.

Effektiviteten på driften av bilene i Oslo Taxi er for dårlig. Drosjene kjører unødvendig mange meter – og særlig på henting av kunder.

 

Uber har den store fordelen at alle turer må bestilles på appen og kunden MÅ legge inn destinasjon for å få frem rett pris. Dermed vet Uber at om 10 minutter vil en bil bli ledig til å hente en kunde i nærheten.

 

Her en fredag i «mosketid» (klokka 13 -15), leverte jeg en kunde i Forskningsveien 7. Med en gang fikk jeg ett anbud på Soria Moria i Voksenkollen.

 

Da kommer ulike problemstillinger.

 

Skal jeg ta en 7,4 km lang henting som fort vil ta 20 minutter eller skal jeg kjøre til Majorstua der det var ingen biler? Jeg gjorde det og måtte kjøre avmeldt siden turen dukket opp igjen. Dermed kunne jeg ikke ta noen mulige turer i sone 136, 137, 139, 143, 230, 236.

 

Da kommer det viktige spørsmålet. Er det ingen biler i sone 147 som kanskje snart er ledig? 

 

Hva tenker en kunde som har bestilt en taxi og som ser en ledig Oslo Taxi kjøre forbi, mens han eller hun må vente 12 -15 minutter på en bestilt bil?


Bilde nr. 2 viser en henting på Holmenkollen restaurant der jeg var på Circkel K Smedstad. Da jeg kom til YX ved Stasjonsveien var det 2 ledige biler i sone 147. Hvor de bilene var vet jeg ikke, men kanskje hadde en bil hatt levering på Holmenkollen restaurant?

Smedstad til Holmenkollen rest kutt

Oslo Taxi og mangel på effektiv drift.

Her har jeg laget noen videoer som illustrerer hvordan det fungerer i dag og hva som kunne være en løsning.