Ny sentral

Ny sentral?

Det å starte en ny drosjesentral eller lage en ny app, er det nok mange løyvehavere som drømmer om. Men det er ulike ønsker om hvordan den skal fungere.


Rederne ønsker å lage en drosjesentral der de eier alt, har ansatte sjåfører og der profitten går til dem.


Jeg ønsker å lage en skikkelig kvalitetssentral, og da nytter det ikke å hente sjåfører på Nav. I denne sentralen bør storparten av sjåførene være eiere og sjåfører. Da har de størst interesse av å gi kundene god kvalitet.


Dette kunne være en sentral som for det meste bestod av aksjeeiere som kjørte som sjåfører og i tillegg hadde deltidsansatte sjåfører som kunne kjøre på helger og andre tider. Kanskje ha pensjonister som kunne kjøre på kort varsel.


Det hadde vært fristende å kunne starte en limousintjeneste med bare elektriske biler. Det ville være ett stort marked for dette på Oslo Vest og i Bærum. Om dette hadde vært en tjeneste der sjåførene også er aksjeeiere, kunne det også bli en - forholdsvis - rimelig tjeneste. I Skøyen-området kunne vi ha leid parkeringsplasser med ladere.