NT 100 år

Norges Taxiforbund 100 år.

Norges Taxiforbund 100 år.

Norges Taxiforbund feirer nå sitt 100 års jubileum. I den forbindelse har de gitt ut en tykk «cofee table» bok. Slike bøker er skrytebøker og det er enkel lesning - men boka er vel verdt å lese for alle som er interessert i historie.


Boka er stort sett koseprat, bortsett fra noen få sider med litt av det fusk og fanteri som drosjebransjen har drevet med i 100 år. Når det gjelder det å beskrive fusk og fanteri i drosjebransjen må nok andre utenfor bransjen gjøre jobben – og det er hele tiden myndighetene som må presse bransjen til å bli en mer lovlydig aktør. Boka bruker mange sider på Uber og sosial dumping – men er drosjebransjen så mye bedre selv?

"Drosjebransjen betyr gratis beredskap døgnet rundt".

Politiker på Stortinget