Styre og direktør for fremtiden.

En direktør og et  styre for fremtiden?