Lønnstilskudd

Lønnstilskudd til permitterte sjåfører.

Dette er ett initiativ for å få permitterte tilbake i jobb. Hvor smart er dette for mange permitterte drosjesjåfører?


Dette kan føre til at mange drosjesjåfører blir oppmodet til å komme i jobb. Faktum er jo at i dag så vil de fleste sjåførene tjene mer på å være permitert. Inntjeningen, særlig på kveld og natt, er jo elendig. Når sjåførene jobber på akkord, blir det jo ofte knapt 5-600 kroner i lønn. 


Det er jo klart at mange brodne løyvehavere vil benytte seg av dette. Etter å ha kjørt drosje i over 30 år, så er min tillit til mange løyvehavere helt på bunn.