Trådløs lading.

Hva skjedde med trådløs lading i Oslo?


Fra 1. november 2020 kommer en ny lov om transport utenfor rute, Yrkestransportlova, som gjør at sentralene selv kan bestemme antall løyver. I dag er det fylkeskommunene som bestemmer antall løyver. Det er nok dette som gjør at Norgestaxi kan ta ut 25 løyver uten å måtte henvende seg til løyvehavere i sentralen.

 

I Oslo Taxi, der jeg er løyvehaver, hadde nok ledelsen ikke klart å få dette gjennom og ville neppe fått 25 løyvehavere til å kjøpe en Jaguar i-PACE.

 

Jeg ønsker jo at Oslo Taxi bør se på muligheten til å ha egne biler og busser i drift i, eid og drevet av Oslo Taxi på en profesjonell måte. Det kunne være en blanding av biler driftet av Oslo Taxi og løyvehavere som kjører alene, eller sammen i ett AS.

 

Oslo Taxi har jo også i flere år hatt en "hurtigarbeidende" komite som har sett på muligheten av å innføre en VIP kategori. Elektriske Jaguarer - eller andre elektriske biler i toppsegmentet - hadde jo vært en mulighet til å igjen å bli en del av ett marked vi tapte da Uber kom med sin Uber Black kategori. Personlig har jeg full forståelse for at mange på Oslo Vest foretrakk Uber fremfor en gammel sliten bulkete Oslo Taxi MB 124 som stinka røyk og der setene var reparert med grå tape.

 

I fremtiden må selgere av drosjetjenester appellere til de ulike kundesegmenter. Det må bli slutt på at løyvehavere kjøper biler som de ønsker, men som ikke passer inn i fremtidens persontransport utenfor rute. Det er her at dagens yrkestransportlov feiler da sentralene har for lite makt over driften av bilene. Bring og Posten kjøper inn alt fra små elektriske 3-hjulinger til vogntog og bruker de i der de er mest hensiktsmessig. Oslo Taxi har i snitt 1,5 kunder per tur og hver tur er vel på 12-15 minutter i snitt. Må da kundene kjøres med biler på gateverdi på 1 million kroner?

 

Dagens yrkestransportlov har sine positive sider, men når det gjelder drift av biler og sjåfører, har den store mangler. En drosjesentral der du har en eier, kan bestemme driften i sentralen på alle områder. Drosjebransjen har for mange sære drosjeeiere som aldri burde vært i bransjen. 

 

Jeg tror aldri att Oslo Taxi vil klare å komme tilbake i det øvre markedet -limousinmarkedet. Det er for mange grupper med sine interesser og for mange som ikke kjører drosjen selv. Først når Oslo Taxi kan klare å håndheve en skikkelig kvalitet kan dette gjøres. Mange løyvehavere vil ikke ha karakter i appen fordi de vet at de fort vil få karakter stryk. Oslo Taxi burde kanskje ha en egen limousinavdeling der ledelsen har det fulle ansvar? 

 

Vi ser også her hvor viktig det er å ha en toppsjef som har evnene til å kunne utvikle ett selskap. Norgestaxi posisjonerer seg i markedet ved å kjøpe opp sentraler rundt om i Norge og utlandet og satse på elektriske biler. At han er sunnmøring og "demma-gutt" er neppe tilfeldig. Vi sunnmøringer ser alltid etter muligheter og ikke begrensninger. 

 

Det er trist å være en del av en organisasjon som lever på gammel storhet og der det ikke finnes noen som har visjoner.

 

Demmagutt kommer fra det at ålesundere sier demma bil, demma hus etc., og ikke deres bil. Derfor kaller slike som meg, som kommer fra Fosnavåg, de for demmagutter.


Ålesundere kaller oss igjen for boner, bønder.