Kommentar om forbundet.

Taxiforbundet har i alle år pratet om samfunnsansvaret til drosjebransjen. Hva med samfunnsansvaret for løyvehaverne og de ansatte sjåførene?

 

Det kan virke som at taxiforbundet er mest opptatt med å sette søkelys på den nye yrkestransportloven og hindre at den gjennomføres. Jeg kan ikke registrere på taxiforbundet sine nettsider, at de aktivt jobber mot politikerne for å sikre at løyvehaverne overlever krisen.  

 

I disse dager er det vel knapt noen ansatte sjåfører i Oslo som tjener over 100 kroner i timen. Mange ansatte sjåfører ligger vel på knapt 50 kroner i timen og flere nektes permittering. De ville sitte igjen med mer penger som permittert enn som sjåfør i disse dager.

 

Dette føyer seg jo inn i den politikken som Norges Taxiforbund har stått for i alle år og som har motarbeidet alle forsøk på å sikre ansatte drosjesjåfører en viss minstelønn. Dette vil også føre til en mer effektiv drift av bilene og særlig i Oslo.


Norges Taxiforbund kaller Uber for sosial dumping. Hva kaller en det når ansatte jobber for knapt 50 kroner timen i 2020? Samfunnsansvar! 


"LO og andre skjerper kampen mot løsarbeidersamfunn og Uber-modell."

Øystein Trevland i bladet TAXI

 

Fra Oslo Taxi sin ledelse og styrer har vi hørt lite. Burde ikke noen gå ut og fronte mer aktivt mot løyvehavere og sjåfører. Vise ansikt? Burde ikke ledelsen komme med planer om hvordan sentralen burde driftes i de kommende månedene. Hva vil skje om alle løyvehavere finner det for godt og parkerer bilen sin? Drosjesentralene har jo tross alt plikt til å dekke Oslo døgnet rundt.