Kommentar hovedside.

Redaktørens kommentarer.

Forbundet om samfunnsansvar.

Taxiforbundet har i alle år pratet om samfunnsansvaret til drosjebransjen. Hva med samfunnsansvaret for løyvehaverne og de ansatte sjåførene?

Hva skjedde med trådløs lading?

Taxiforbundet har i alle år pratet om samfunnsansvaret til drosjebransjen. Hva med samfunnsansvaret for løyvehaverne og de ansatte sjåførene?

Hvorfor må løyvehavere kjøre fossilbiler?

Taxiforbundet har i alle år pratet om samfunnsansvaret til drosjebransjen. Hva med samfunnsansvaret for løyvehaverne og de ansatte sjåførene?