Kommentar hovedside.

Kommentarer fra drosjesetet.

Forbundet om samfunnsansvar.

Taxiforbundet har i alle år pratet om samfunnsansvaret til drosjebransjen. Hva med samfunnsansvaret for løyvehaverne og de ansatte sjåførene?