Holdeplass

Taxiene blir forvist til ingenmannsland.

Sagene holdeplass i Dannevigsveien.

Holdeplassene forvises til der kunder "aldri" går.

Hundrevis av holdeplasser har forsvunnet de siste årene og erstatningen har vært noen få holdeplasser i bakgater. 


Nye holdplass ved Scandinavia.