Løyver som AS.

Ett liv med mindre bekymringer?

Enkeltmannsfirma eller AS?

Løyvehavere kan etter den nye loven etablere seg som ett aksjeselskap. Det kan ha store fordeler for løyvehaveren og flere kan gå sammen i ett felles aksjeselskap. 

I de siste årene har inntjeningen blitt dårligere og dårligere for løyvehaverne. Særlig har det blitt dårligere for oss som ønsker en tilnærmet normal arbeidstid som i dag er 60 timer i uken. 

Her kan det komme ulike størrelser på selskapene og med varierende grad av eiere og ansatte uten aksjer. Det vil jo også bli ett stort spørsmål om hvordan det håndteres i Oslo Taxi?

Fornuftig drift av ett aksjeselskap.

Det å skulle gå sammen i ett aksjeselskap betyr ikke at en IKKE har ansvar. Aksjeselskapet må driftes på en fornuftig måte. Det vil si at bilene må han en kontinuerlig god inntjening. Ett aksjeselskap der de ansatte eierne sykemelder seg og der bilene blir stående - betyr rask konkurs. Det betyr at det skal stilles klare krav til at den ansatte aksjeeier oppfyller sine forpliktelser. Det betyr at styret og ledelsen i selskapet er «hands on» hele tiden. Det blir viktig å utforme klare vedtekter og regler for styret, ledelsen og aksjeeiere. 


Dette vil være en organisasjonsform som vil passe alle de som i dag er med i "gråmarked-rederier". Forskjellen vil være at de nå kan få en del av utbyttet. 

 

 

Fordeler og bakdeler som ansatt og eier av aksjer i ett aksjeselskap kontra det å drive eget firma.

Fordeler:

 • Du er ansatt og har ikke egne sjåfører!

 • Du har ikke lenger ansvaret for den daglige driften.

 • Du har ikke personlig ansvar for sjåfører, biler, eiendom, inventar etc.

 • Du har ikke personlig finansiering av driften av selskapet. 

 • Du får 100% sykepenger fra første dag.

 • Du får mindre personlig skatt.

 • Det vil bli lettere å bygge opp ett pensjonsfond.

 • Ett veldrevet selskap kan skaffe seg egne kunder og dermed sikrere inntekter.

 • Du kan få utbetalt aksjeutbytte ved overskudd.

 • Aksjene har en verdi og kan bli verdifulle om selskapet har god økonomi. 

 

Bakdeler:

 • For alle de som ønsker å kjøre lange dager blir det ett problem. Som ansatt må du følge arbeidsmiljøloven for ett ansvarlig aksjeselskap kan ikke la de ansatte tilbringe over 3000 timer bak rattet. Løsningen her kan jo være å ha en annen jobb.

 • Du kan stort sett ikke bestemme når du vil kjøre. Dette kan variere alt etter hvor strengt kjøremønster det legges opp til driften av bilene.

 • Du må som regel hente bilen ett annet sted enn hjemme.

 • Du får stort sett ikke velge hvilken type bil du vil kjøre.

 • Du får mindre frihet til å kunne ta deg fri når det passer. En drosje som blir stående ubrukt, gir ingen inntekter.

 • Aksjeselskapet må betale de første 16 dagene av sykemeldinger.