Hvordan fungerer AS.

Fordeler og ulemper med AS

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Fordeler med AS

o    Eierne kan være ansatt i eget selskap: Dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag.

o    Reiser, diett og bilgodtgjørelse etter statens satser.

o    Fridager med syke barn, feriepenger og lignende kostnadsføres på selskapet.

o    Skattefritt utbytte fra andre selskaper AS-et er eier i. 

o    Minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn næringsdrivende

o    Lav risiko, intet personlig ansvar.

o    Viser tyngde og seriøsitet.

o    Lavere formueskatt enn for eier av ENK. Formueverdien i et ikke børsnotert AS er satt til 65 prosent av totalverdi.

o    Lavere arveavgift for eiere av ikke børsnotert AS enn for andre næringsdrivende. Grunnlaget av aksjeverdien er satt til bare    30 prosent av virkelig verdi.

o    Fleksibilitet når det gjelder å ta inn nye eiere og mer kapital senere.

o    AS-et kan brukes som sparebøsse og personskatt kan utsettes til det tas utbytte.

o    Rett til å permittere deg selv, noe som gir dagpenger fra NAV.

Ulemper

o    Eieren/eierne må betale arbeidsgiveravgift av egen lønn.

o    Flere formaliteter å forholde seg til. Forenklinger ble innført gjennom endring av aksjeloven i 2013.

o    Noe dyrere regnskapsførsel i forhold til ENK, hvis du bruker regnskapsbyrå.

o    Utbyttereglene forhindrer mulighet for løpende uttak av penger gjennom året, dette må gjøres på en bestemt måte.