Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte med mange forslag. Var det meningen?


Det er nok mange som er forbauset over at noen drosjeeiere har kunnet

legge inn andre forslag enn bare valg av nye vedtekter til SA og AS.


Hvordan tror noen at dette kan avgjøres på en kveld når ulike 

punkter i vedtektene skal voters på separat? Det kommer til

å bli en 30 - 40 avsteminger!

Onsdag den 23. september er det klart for ekstraordinært årsmøte for Oslo Taxi SA. Det kommer til å bli en lang kveld.

 

 Det er 15 forslag som det skal voteres over. De to viktigste er nye vedtekter til Oslo Taxi SA og Oslo Taxi AS. Det er 13 andre forslag som styret stort sett går imot - heldigvis.

 

Den 14.september hadde Oslo Taxi ett eiermøte som også ble overført direkte på Zoom. Det var besnærende å høre hva en del løyvehavere hadde å si. Det var meg og mitt hele tiden. Noen har ikke magemål - bokstavelig talt. 

 

Prinsippet i forslaget til nye vedtekter, følger det gamle prinsippet om en mann/kvinne ett løyve. Innleverte løyver og nye løyver skal gå til lojale sjåfører som kanskje har kjørt for løyvehavere i 20-30 år. Dette vil noen løyvehavere endre slik at innleverte løyver og nye løyver skal gå til de med meste ansiennitet. Dette vil jo effektivt hindre at sjåfører kan bli løyvehavere i Oslo Taxi. Her skulle jeg skrevet både det ene og andre om noen løyvehavere, men siden jeg er oppvokst i ett møblert borgerlig hjem er det best å holde munn.   


Mens mange av oss løyvehavere strever med å kjøre inn skift som knapt ville gi oss 100 kroner i timen, hevder flere drosjeeiere at deres sjåfører har masse turer på dag og natt. Tenk om alle løyvehavere hadde sjåfører på bilene. De som presser ut sjåførene sine i dårlig betalte skift, burde straffes. 


Norges Taxiforbund og drosjebransjen klager på at Uber, Lyft og Bolt vil stå for sosial dumping. Hva er drosjebransjen sammen med politikerne har gjort de siste årene, annet enn å dumpe drosjeyrket til den dårligst betalte jobben i Norge!

 

Jeg stusser også over hvorfor noen på død og liv må være i Oslo Taxi, når de nok (?) har større omsetning utenfor Oslo Taxi enn innenfor Oslo Taxi? Noen driver også muligens i strid med Oslo Taxi SA sine vedtekter og særlig § 11, første avsnitt. Men som det heter i Animal Farm: "Noen er likere enn andre". 

 

Sanksjoner.

Her synes jeg at forslaget til vedtekter er for snille. Den nye loven gir store muligheter til å være herre i eget hus. Hvorfor da ikke ha vedtekter som fjerner alle de som underminerer Oslo Taxi og særlig alle de som driver kjøring i konkurranse med Oslo Taxi? 


Det er ikke bra når en ansatt sjåfør kjører i en reservevogn mens hovedløyvet står parkert. Senere på kvelden henter han en annen bil fra rederen dere denne bilen ikke er en del av Oslo Taxi for så å kjøre en langtur. Deretter henter han igjen reservebilen for å forsette å kjøre på den. Lønn vet han ikke når han får, men det er ikke så nøye siden han er pensjonist.  


Det er dessverre for mange som driver butikk i butikken, og som gjør at andre løyvehavere må betale for dette. Særlig gjelder dette kontraktskjøring der noen løyvehavere og sjåfører utnytter svakhetene i driften.


Frem til 1. november 2020 har det vært så godt som umulig å bli kvitt løyvehavere. Den nye loven gjør at en kan be råtne egg forlate selskapet