Fremtiden til OT?

Oslo Taxi etter den nye yrkestransportloven?

Strategidokument:

"Ved en liberalisering, vil det måtte tas stilling til en rekke spørsmål, herunder hvor mange drosjeløyver man ønsker tilsluttet Oslo Taxi, hvor mange ordinærløyver den enkelte løyvehaver skal kunne være tilsluttet med, om reserveløyvene skal underlegges en annen regulering enn ordinærløyver, ulike samarbeidsformer mellom løyvehavere (herunder intern bestyrerordning), hvilke krav man ønsker å stille til løyvehavere mv.

Liberaliseringen av drosjenæringen vil stille selskapet og løyvehaverne overfor en helt ny konkurransemessig situasjon. Dette vil gjelde både spot-, bestillings- og kontraktsmarkedet. I kontraktsmarkedet, som for eksempel kontrakten på skolekjøring med Oslo kommune, har konsernet hatt fordelen av å kunne stille med både minibusser fra OsloTaxi og OsloTaxibuss samt småbiler fra OsloTaxi AS. Våre konkurrenter vil nå kunne få muligheten til å bruke småbiler dersom de foreslåtte endringene av yrkestransportloven vedtas." 

Den nye loven vil føre til en større og mer uforutsigbar konkurranse om persontransportmarkedet i Oslo. Frem til nå har ikke Oslo Taxi møtt noen særlig konkurranse. De sentralene som har kommet har vært bare dyrere og dårligere. Ingen har hatt fantasi til å prøve å utfordre Oslo Taxi med andre konsepter. Dette vil helt sikkert forandre seg etter 2020.  Da må Oslo Taxi være forberedt på konkurransen og helst ligge i forkant. Norgestaxi kommer i september 2029 med JIP og det er bare begynnelsen på ulike konsepter som kommer i 2020!

 

Samtidig gir loven sentraler og løyvehavere større frihet til å utforme sin egen drosjedrift. Det bør da bli ett spørsmål om hvordan Oslo Taxi og løyvehaverne kan være organisert fremover. Bør Oslo Taxi bli ett rent aksjeselskap eller fortsette som ett samvirke? Hva vil skje når løyvehavere starter egne aksjeselskap – enten alene eller sammen med andre? Burde det ikke bli til Oslo Taxi sin fordel, at løyvehavere går sammen i større enheter og der kanskje Oslo Taxi kan få være med på å styre og tilrettelegge drift? Undertegnede kunne gjerne tenke seg å bli en del av dette, men med en viss fordel fremfor ansatte sjåfører som ikke har løyver. 

 

Oslo Taxi har utarbeidet en strategiplan for selskapet, men er den god nok? Problemet for Oslo Taxi, er at konsernet har vært - og er - sin egen største fiende! Oslo Taxi består av 650 løyvehavere som er i en evig krangel med seg selv. Bør Oslo Taxi gjøres om til ett eller flere aksjeselskaper med en sterkere makt til konsernet eller skal løyvehaverne krangle, mens musene danser på bordet? Det foregår helt sikkert mye i kulissene og særlig blant de som har stor omsetning i Oslo Taxi. Hva kommer de til å gjøre?


Hva med alle de sjåførene som har kjørt lojalt for Oslo Taxi i mange år. Det er helt sikkert at noen av de gjerne kunne tenke seg ett drosjeløyve i Oslo Taxi fremfor å kjøre for en drosjereder.


Hva med alle de løyvehaverne som knapt kjører på sitt eget drosjeløyve? Hvem skal bestemme hva som skjer etter 1. juli 2020?


Det er viktig at drosjeeierne, styret og ledelsen er aktivt bevisst om alle utfordringene  som garantert vil komme. 

En ting er ganske sikkert er at Oslo Taxi må elektrifiseres så for som mulig om sentralen ikke skal bli frakjørt - særlig på kontrakter. Dagens skolekontrakt henger vel i en tynn tråd og hva da med den dagen den skal fornyes og andre aktører kommer med en ren elbilflåte?

Hvordan skal Oslo Taxi klare å tilfredsstille sine kunder og samtidig sørge for at både løyvehavere og sjåfører har en anstendig innkjøring?

Hva skal Oslo Taxi drive med etter 1.November 2020?

Persontransport i spotmarked?

Bedrifter?

TT kjøring?

Skolekjøring?

Pasienttransport?

TT spesial?

Taxibuss?

Elvebyen Taxi?

Cencom?

Egne ladestasjoner for elbiler?

Samarbeide med andre sentraler, apper?

Samarbeide med en utenlandsk app?

 

Hvor skal Oslo Taxi kjøre?

Ha dekning utenfor Oslo?

Kjøretider på løyvene?

Løyver på dagtid og kveld natt?

Løyver med begrenset kjøretid?

Konsepter?

Ulike biler og ulike priser?

Ulike fastpriser for ulike områder?

VIP?

Maxi?

Billig?

Antall biler på ulike typer?

Ulike krav til sjåfører?

Hvorfor skal kunder velge ulike bilkonsepter?


Hvor mange løyver skal det være i Oslo Taxi og hvem skal inneha løyver?

En eier ett løyve?

Noen eiere skal ha flere løyver?

Oslo Taxi AS egne løyver og drive de selv ?

Hvor lett/vanskelig vil det være å ha ansatte på løyver i fremtiden?

Skal alle løyvehavere selv bestemme når og hvor løyvet skal kjøre?

Skal løyvehavere selv bestemme om de skal ha ansatte sjåfører?

Skal løyvehavere bestemme hvilken bil de kjører?

Skal Oslo Taxi kunne ha løyvehavere som har andre jobber eller kreve fulltids løyvehavere?

Løyver til ansatte sjåfører som har kjørt lojalt i mange år?


Hvilke muligheter ser jeg etter 1.juli 2020.

1. Oslo Taxi fortsetter som SA og med ca. 800 løyver.

2. Oslo Taxi omdannes til aksjeselskap.

3. Oslo Taxi splittes da noen går ut og danner eget selskap.

4. Noen kan nok gå ut av Oslo Taxi og satse på kontrakter.