Årsmøte 2020 og covid 19.

Årsmøte 2020 med solid bismak.

Årets årsmøte for Oslo Taxi SA, kunne ha blitt det mest demokratiske årsmøtet i konsernets historie, men styret ser ut til å klare å «spenne bein» på årsmøtet. Årsmøtet er utsatt til 31. august i håp om at flere enn 200 kan samles i en sal.


SA-styret har bestemt at årsmøtet skal være ett proforma årsmøte før medlemmene kan samles fysisk i en sal.

 

Covid-19 har ført til at mange årsmøter har blitt avholdt på «nettet» via programmer som Teams, Zoom og flere andre apper.

 

I mitt borettslag kunne vi stemme over forslagene i en fem dagers periode og det har visstnok vært ganske vanlig for mange årsmøter. Det samme var på Elbilforeningens årsmøte. Mange andre årsmøter har vært gjennomført via ulike nettportaler med avstemninger.

 

Oppmøtet på årsmøter har generelt sett vært elendig i de siste årene. Det er det mange grunner til.

 

Dette hadde vært en gylden mulighet for Oslo Taxi SA til å kunne mobilisere flest mulig til å delta og stemme - på nettet. Denne muligheten har styret i Oslo Taxi listig klart å utmanøvrere.

 

Årsmøtene har stort sett vært dominert av noen grupper med stor innflytelse. Det har vært for det meste redere og maxi-eiere. Det er jo de som har mest å vinne og mest å tape. De har – i motsetning til enbilseiere – klart å organisere seg i uoffisielle kanaler via epostlister og andre kommunikasjonsformer. Det store flertallet av løyvehavere som er enbilseiere uten sjåfører er ikke organisert og har vel gitt opp årsmøtene. 

 

SA-styret mener at ett årsmøte på nett ikke er gunstig. Det ønsker å utsette årsmøtet til høsten slik medlemmene kan møtes fysisk i en sal. Styret har til og med klart å få forslagstillerne med på dette opplegget. Styret vil ha fysiske avstemninger i en sal som de kan kontrollere.

 

Nå vet jeg ikke hvor mange eller hvilke forslag som har kommet, siden styret ikke vil offentliggjøre de. Jeg tror nok at noen forslag ville ha større sjanse for å gå gjennom om 400 medlemmer stemmer enn de 100 som normalt møter opp på årsmøter. 

 

Det må jo stilles spørsmål om legaliteten til at styret og forslagsstillerne bestemmer hvilke saker som skal behandles og stemmes over - på det som etter min mening er det «rette» årsmøtet?

 

Styret ønsker jo også at valg til styrer og komiteer skal utsettes til høsten. Burde det ikke i det minste ligge ett forslag i innkallingen til å egentlig utsette hele årsmøtet?

 

Hva vil skje om det kommer ett «benkeforslag» om att alle valg skal gjennomføres søndag den 14. juni? Har ikke årsmøtet rett til å komme med ett slikt forslag? Det er jo tross alt årsmøtet som per definisjon er Oslo Taxi sitt høyeste organ – eller er det det sittende styret? Er dette en situasjon der det sittende SA-styret kan overkjøre årsmøtet? Hva hadde skjedd om møteforbudet for over 200 personer hadde blitt forlenget ut året?

 

En gylden mulighet til bred deltakelse.

Jeg har vært på internett siden starten på 90-tallet, og har vært opptatt av mulighetene som internett, pc-er, Ipad og smarttelefoner gir til kommunikasjon.

 

Det gir flere personer muligheter til å kunne kommunisere sammen. Det gir flere personer enklere mulighet til å være med i en prosess og bestemme resultatet av prosessen. Det gir mulighet til å gi sin mening om saker. Om en ikke behersker pc, Ipad eller smarttelefon kan en sikkert få hjelp av barn og barnebarn til skrive sine meninger.

 

Det viktige, er at en enklere kan være med å stemme uten å måtte sitte en hel dag å høre på personer som utmerket godt kunne debattert dette på forhånd - på ett forum. På Facebook diskuteres det drosjesaker. Hvorfor kunne ikke hele prosessen foregå på internett?

 

Hvorfor kunne ikke avstemninger foregå over flere dager? Både stortingsvalg og kommunevalg foregår over flere dager. Hvorfor kunne ikke dette også gjøres i Oslo Taxi?

 

Jeg mener at viktige valg, som for eksempel at Oslo Taxi skal bli ett AS, burde skje over en viss periode slik at flest mulig kunne stemme. De kunne stemme på nett eller i Trondheimsveien 100.   

   

Det er ikke til å stikke under en stol at ett årsmøte på nett og mulighet til å kunne stemme på nett – gjerne over flere dager - er min «våte drøm». Hadde jeg visst om dette vil skje, ville jeg ha levert inn mange forslag.