Hjem

 Kilometer kontra tid!

Hvilken rute skal en velge? Det er ett evig spørsmål om korteste vei og raskeste vei. Skal en velge ruten Oslo Taxi foreslår?

Ny yrkestransportforskrift.

Det er jo gledelig å se at det stilles krav til taksameter og krav til garanti på hvert drosjeløyve. Kravene til merking av drosjebilen er jo minimalistisk. 

Makspriser er kommet på godt og vondt. Dessverre kan de slå begge veier. Noen ganger for dyrt og noen ganger for billig.

Ny Taxifix.

Taxifix har nå blitt oppdatert til 2.0.2.

Appen trengte en oppdatering, men hvorfor har de fjernet noe av den gamle som var bra?

En animasjon som viser hvordan det kan se ut om noen år for drosjene.