Hjem

Oppdatert 06-02- 21

Det er nå opprettet en taxiholdeplass i Olav Vs gate. Det står ladbar motorvogn. Betyr dette at bare elbiler med induksjonslading kan stå her, eller kan også andre elbiler og plug-in stå her?

Det blir fort dyrt å parkere ved pumpene. Ett lite toalettstopp kostet meg 600 kr. Det er lite kundevennlig politikk og en grei måte å miste kunder. 

I tider med dårlig inntjening må en se på alle utgifter. Der mange kan spare store summer er ved å gå over til batteribil.

Profilering av biler betyr identitet. Hvorfor er så mange løyvehavere så trege med å profilere sine biler og burde Oslo Taxi ta en mer aktiv rolle for å få fortgang i dette?

Løyvehavere kan nå søke om lønnstilskudd til sine sjåfører som er i arbeid. Dette gjøres vel nok for å få flere ut i arbeid og vekk fra permitering.

Den 1. november 2020 kom det en ny Yrkestransportlov og - forskrift. Det åpner for Pandoras boks innen persontransport. Det skal bli billig for kundene. Men hva med sjåførene?

Nå kommer Mercedes, Opel, Peugeot, Citroen og Toyota med sine  elektriske minibusser. Priser fra 430 000 kroner og oppover. 330- til 360 km i  rekkevidde. 

Ansatte drosjesjåfører kjører bare på provisjon og det har de gjort i alle år. Det har vært ett ønske om at sjåførene skal få en viss minstelønn, men det har forbundet gått imot i alle år.  

Oslo Taxi og mangel på effektiv drift.

Drosjebilene i Oslo Taxi har en elendig effektivitet. Det foregår mye unødvendig kjøring når kundene bestiller turer. Stadig møter jeg ledige OT biler på vei vekk fra Bygdøy, mens jeg er på på vei til å hente en kunde i Schiøtz vei. Burde ikke denne ledige Oslo Taxi heller fått turen?

 Kilometer kontra tid!

Hvilken rute skal en velge? Det er ett evig spørsmål om korteste vei og raskeste vei. Skal en velge ruten Oslo Taxi foreslår?

Korona krisen.

Koronakrisen har ført til store problemer for drosjebransjen. Over natten har drosjene mistet kanskje så mye som 90% av kjøringen. 

Trådløs lading av drosjer.

I løpet av 2020 og 2021 skal det plasseres fem trådløse elbilladere på ulike holdeplasser i Oslo. Egentlig var det Oslo Taxi som skulle ha bilene i prosjektet.  

Elektriske drosjer er fremtiden.

Det kommer til å skje store forandringer innen driften av drosjebiler i fremtiden, og da bør Oslo Taxi ha en drosjepark som kan møte konkurransen som vil komme.

Ny yrkestransportforskrift.

Det er jo gledelig å se at det stilles krav til taksameter og krav til garanti på hvert drosjeløyve. Kravene til merking av drosjebilen er jo minimalistisk. 

Ny Taxifix.

Taxifix har nå blitt oppdatert til 2.0.2.

Appen trengte en oppdatering, men hvorfor har de fjernet noe av den gamle som var bra?

Makspriser er kommet på godt og vondt. Dessverre kan de slå begge veier. Noen ganger for dyrt og noen ganger for billig.

En animasjon som viser hvordan det kan se ut om noen år for drosjene.